Цертиадриа е stakeholder на

Каде можете да се сертифицирате? - Одберете тестинг центар ОВДЕ

Сакате да станете дел од мрежата на авторизирани тестинг центри на Certiport?

Следете ги следните чекори:Проверете дали вашата организација ги исполнува техничките и безбедносните услови за да биде авторизиран тестинг центар на Certiport.

Направете корисничка сметка на страната на Certiport и контактирајте нè за дополнителна корисничка поддршка.

Кога ќе знаете кој сертификациски програм сакате да го понудите во вашата организација, направете ја вашата иницијална порачка кај нас.

Инсталирајте ја соодветната апликација за сертификациската програма која сте одбрале да ја понудите во вашата организација.

Проследете ги веб тренинзите и видеата кои ќе ви понудат одговори на сите прашања што ги имате во врска со спроведувањето на тестирање.

Сè што ви останува на крај е да спроведете успешно тестирање на кандидатите во вашата организација!