Цертиадриа е stakeholder на

Каде можете да се сертифицирате? - Одберете тестинг центар ОВДЕ

Microsoft Office Specialist сертификат


Специјалист за Мајкрософт Офис (MOS – Microsoft Office Specialist) е еден од најполаганите водечки ИТ сертификати во светот, со повеќе од 1 милион положени испити секоја година во 140 земји во светот. MOS сертификацијата го покажува вашето знаење и вештини за продуктивно користење на Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel. Европскиот комитет за стандардизација (European Committee for Standardization) го има ставено во рамката на е-способности за информатички и комуникациски технологии (e-competence Framework for ITC) како стандард кој го докажува знаењето на работа со компјутер и интернет.

Овој сертификат додава вредност на вашата биографија не само како потврда за профсионална надградба, туку укажува и на позитивните лични карактеристики. Истражувања спроведени за ефектите од сертификатот покажуваат дека личностите кои поседуваат MOS сертификат се понатаму повеќе склони кон тимска работа, похрабри да сработат покомплексни задачи и пофокусирани на крајните резултати.


Сертификатот може да се добие со полагање на 1 испит за соодветниот програм. По положување на MOS сертификатот добивате:

 • Microsoft официјален сертификат
 • Подобрена ефикасност во извршување на работните задачи
 • Влез во мрежата на Microsoft сертифицирани корисници
 • Можност за надградување и дополнителна сертификација

Дознај повеќе: MOS 2013 | MOS 2010 | 2007

Microsoft Office Specialist за WORD

СОДРЖИНА НА WORD испитот
 • 1. Споделување и управување со документ
  • -поставување прегледи на документ
  • -поставување заштита на документ
  • -управување со различни верзии
  • -споделување на документ
  • -снимање на документ
  • -употреба на готов урнек
 • 2. Форматирање на содржина на документ
  • -менување на фонт
  • -пребарување на текст низ документ
  • -формат на параграф
  • -поставување големина на проред
  • -креирање на табели
  • -правење промени на постоечки табели
  • -додавање набројуванки
 • 3. Креирање изглед на страна
  • -поставување маргини
  • -поставување тема на документ
  • -конструирање содржина во документ
  • -креирање и правење промени на позадина на документ
  • -креирање и правење промени на
 • 4. Работа со слики и други форми во документот
  • -вметнување слика во документ
  • -вметнување форми и уметнички текстови
  • -вметнување на други објекти
  • -вметнување на текст во документ
 • 5. Проверка на документ
  • -опции за проверка на правопис и граматика
  • -опции за автоматска поправање на зборови
  • -вметнување на коментари низ текст
 • 6. Вметнување референци и линкови
  • -вметнување линк до надворешен објект
  • -креирање фусноти
  • -креирање содржина на документ
 • 7. Циркуларно писмо

Microsoft Office Specialist за EXCEL

СОДРЖИНА НА EXCEL испитот

 • 1. Управување со работни листови
  • -работен лист
  • -принтање на документ
  • -персонализирање на документ
 • 2. Потполнување ќелии
  • -внес на податоци во ќелии
  • -употреба на автоматско пополнување на ќелија
  • -вметнување на линкови
 • 3. Форматирање ќелии и работни листови
  • -промена на податоци во ќелија
  • -спојување и разделување на ќелии
  • -поставување наслови на колони и редови
  • -сокривање и откривање на колони и редови
  • -поставување на опции за страна
  • -стилови на ќелии
 • 4. Управување со работни тетратки и листови
  • -креирање нови
  • -промени на преглед на документ
  • -преглед на работна тетратка
 • 5. Внесување формули и функции
  • -внесување формула
  • -собирање податоци со функции
  • -собирање податоци со меѓузависни функции
  • -форматирање и правење промени на податоци со функции
 • 6. Визуелна презентација на податоци
  • -креирање табели од дадени податоци
  • -внес на илустрации
  • -вметнување на слики во документ
  • -креирање и правење промени на слики со употреба на Image Editor
 • 7. Споделување податоци од документ со други корисници
  • -користење коментари
 • 8. Организирање и анализирање податоци
  • -филтрирање податоци
  • -подредување податоци
  • -користење условни податоци

*Повеќе информации за испитот на овој линк